Sruthan beò ri thighinn

Na caill a-mach - cum sùil air FèisTV

Tachartasan ri thighinn

Tha na tachartasan againn an-asgaidh ach ma tha iad a’ còrdadh riut faodaidh tu tabhartas a thoirt dhuinn

Thoir sùil air tachartasan a thachair roimhe.